2 Главная

EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE

Ekspertyza techniczna (budowlana) budynków i budowli to jest ocena stanu technicznego obiektu, identyfikacja wad konstrukcyjnych, określenie przyczyn ich powstania i opracowanie zaleceń dotyczących ich usunięcia.

Ekspertyza techniczna (budowlana) jest niezbędna w przypadkach:

 • powstawania istotnych wad w procesie budowy lub eksploatacji
 • planowanego zwiększenia obciążenia konstrukcji, określenia możliwości nadbudowy lub rozbudowy, zmiany przeznaczenia budynku
 • wióry, pęknięcia, ugięcia i inne istotne wady konstrukcyjne
 • niszczenie węzłów konstrukcji stalowych, zginanie a inne odkształcenia belek stalowych, niszczenie podpór konstrukcyjnych
 • nieszczelności izolacji pionowej i poziomej
 • przecieki pokryć dachowych i blach
 • niewystarczająca izolacja termiczna

Ekspertyza obejmuje obliczenie wytrzymałości konstrukcji, analiz odkształceń elementów konstrukcyjnych i pomiary ugięć, pomiary stopnia wilgotności materiałów konstrukcyjnych, badanie gleby, a także określenie innych niezbędnych parametrów wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.

Uzyskane wnioski z przeprowadzonych przez nas ekspertyz pozwalają na podejmowanie dalszych decyzji dotyczących badanych budynków lub obiektów budowlanych.

Ekspertyza budowlana przedstawia Państwu całą niezbędną dokumentację, zawierającą protokoły z inspekcji budynku lub budowli, szczegółową inwentaryzację, zestawienie dokumentacji projektowej oraz wyniki badań i pomiarów konstrukcji wraz z niezbędnymi wnioskami.

Ekspertyza techniczna to ważna inwestycja w nieruchomości. Nasza firma zadba o profesjonalny przegląd Państwa budynku.

  Zostaw wiadomość, skontaktujemy się z Tobą:
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę ZUBR Company z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę ZUBR Company z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej.