imgonline-com-ua-BigPicture-aXvsJFWyla9Z2u

PERSPEKTYWY WSPółpracy

Zapraszamy do współpracy inwestorów, deweloperów, firmy projektowe i inne podmioty prowadzące działalność w branży budowlanej.

Oferujemy niezawodne i korzystne warunki współpracy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami:

+ 48 791 624 825

+ 48 724 775 131

zubrcompl@gmail.com

 

Stale się rozwijamy, doskonalimy i otwarci na nowych kandydatów chętnych do współpracy.

Zapraszamy specjalistów z następujących obszarów:

  • Marketing
  • Projektowanie budowlane
  • Budowa

Zgłoszenia prosimy kierować na mail zubrcompl@gmail.com, określając: 

«Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)».

ZUBR Company zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

    Zostaw wiadomość, skontaktujemy się z Tobą:
    Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę ZUBR Company z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę ZUBR Company z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej.