3 Главная

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Zgodnie z prawem właściciel lub organizacja obsługująca musi przeprowadzić przegląd techniczny nieruchomości.

Przeglądy techniczne pozwolą wykryć wady, przyczyny ich powstania i terminowo określić sposoby ich usunięcia, pozwolą skutecznie obsługiwać obiekt i optymalizować koszty jego utrzymania, co z kolei gwarantuje bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi podczas eksploatacji budynków.

Przeglądy muszą być przeprowadzane w odpowiednim terminie, w zależności od wymagań prawa budowlanego.

ZUBR COMPANY Sp. z o. o. wykonuje kompleksowe usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych budynków i budowli. Przeprowadzamy roczne, półroczne i pięcioletnie przeglądy techniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków administracyjnych i użyteczności publicznej oraz pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych.

Jeśli się zbliża termin okresowych przeglądów technicznych, skontaktuj się ze Zubr COMPANY Sp. z o. o.

    Zostaw wiadomość, skontaktujemy się z Tobą:
    Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę ZUBR Company z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę ZUBR Company z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej.